با ما اشتراک شوید...
CAPTCHA Image   Reload Image
کالیبراسیون مخازن

 این شرکت دارای مجوز کالیبراسیون معازن ذخیره اتمسفریک استوانه ای، کروی و .. از سوی اداره نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی ایران می باشد.

از جمله فعالیت های شرکت در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کالیبراسیون 11 دستگاه مخزن استوانه ای و زیر زمینی نیروگاه گازی ایرانشهر
  • کالیبراسیون 3 دستگاه مخزن خطوط لوله و مخابرات منطقه ساری - مرکز انتقال نغت نکاء
  • کالیبراسیون 7 دستگاه مخزن پتروشیمی مارون