با ما اشتراک شوید...
CAPTCHA Image   Reload Image
دستگاه هوازدا

  این نوع دستگاه هواردا که از محصولات انحصرای شرکت رضوان گستر تهران که دارای گواهی ثبت اختراع می باشد جهت حذف هوای موجود در سیال موجود در خطوط لوله می باشد.