با ما اشتراک شوید...
CAPTCHA Image   Reload Image
باز سازی شیر 4 راهه 1393
کارفرما : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی-منطقه سازی
محل پروژه : ساری

شیر چهار راهه مذکور بعلت معیوب بودن Sealing های آن دارای نشتی بوده و عملأ غیر قابل استفاده شده بود که بازسازی انجام شده دوباره روی پروور نصب و در سرویس قرار گرفت.

طراحی با : IPK