با ما اشتراک شوید...
CAPTCHA Image   Reload Image
ترانسمیتر پالس 1393
کارفرما : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل پروژه : تهران

با توجه به اعلام نیاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پالس ترانسمیتر با 1000 پالس بر دور طراحی و ساخته شد این پالسر برای میتر های AO Smith  و Satam   و Brooks   قابل استفاده می باشد

طراحی با : IPK