با ما اشتراک شوید...
CAPTCHA Image   Reload Image
طراحی و ساخت شیر 4 راهه 1394
کارفرما : شرکت اوشن آس کره جنوبی
محل پروژه : کشتی اف اس یو

طراحی و ساخت شیر 4 راهه 16 ایچ کلاس 150 به سفارش شرکت اوشن آس کره جنوبی برای پایانه دریایی اف اس یو

طراحی با : IPK